Smarta SMS via Informera, mer info till en lägre kostnad!

Smarta SMS via Informera, mer info till en lägre kostnad!

Hej!

Nu finns det möjlighet att skicka Smarta SMS via Informera! Detta ger er möjlighet att skicka ut mer utförlig information till anställda eller kunder vid en händelse eller driftstörning jämfört med ett vanligt SMS.

Med ett Smarta SMS kan ni skicka långa och utförliga meddelanden inklusive kartor och bilagor utan att det kostar mer än ett vanligt SMS.

Se ett exempel på hur smarta SMS ser ut här!