BankID – Nya Lime-integrationer

Lime integrerat med janjoos BankID-molntjänst för identifiering av kund över telefon

När kunder ringer till er och vill ha reda på information om sitt abonnemang eller liknande så krävs det av er kundservice att de säkert kan identifiera personen i andra änden av luren. Janjoo har färdigt stöd för just detta genom CRM-systemet Lime. Med vår BankID-molntjänst integrerad i Lime kan handläggare därigenom starta identifikationsprocessen direkt från Lime genom att markera kunden i Lime och sedan med en knapptryckning initiera identifikationsprocessen på kundens enhet. Så fort kunden startat sin BankID-app och skrivit under returneras kvittot automatiskt till Lime. Se de sex enkla stegen nedan.

 1. Handläggaren startar identifieringsprocessen från Lime, i direktkontakt med kunden över telefon.
 2. Formulär i BankID-molntjänsten visas för handläggaren.
 3. Handläggaren klickar för att gå vidare och ber kunden starta sitt BankID (Mobilt eller på dator).
 4. Kund startar BankID och identifierar sig.
 5. Handläggaren ser att identifieringen är utförd.
 6. Kvittens av transaktionen returneras till Lime automatiskt.

Digital underskrift av kund, Lime integrerat med janjoos BankID-molntjänst med automatisk återläsning av kvittens

Med denna lösning kan en handläggare i direktkontakt med kund över telefon få till exempel avtal och fullmakter påskrivna och klara, med automatisk returnering av kvittensen till Lime.

 1. Handläggaren startar signeringsprocessen från Lime, i direktkontakt med kunden över telefon.
 2. Formulär i BankID-molntjänsten visas för handläggaren.
 3. Handläggaren klickar för att gå vidare och ber kunden starta sitt BankID (Mobilt eller på dator).
 4. Kund startar BankID och signerar avtalet.
 5. Handläggaren ser att signeringen är utförd.
 6. Kvittens av transaktionen returneras till Lime automatiskt.

Signera affärsförslag från Lime med simpliform och BankID

Vill handläggare manuellt eller automatiskt göra utskick till kunder med erbjudanden och liknande, för signering vid ett senare tillfälle, så är denna lösning rätt väg att gå för er med Lime-CRM. Alla uppgifter i affärsförslaget läses direkt från Lime och uppdateras automatiskt om ni justerar något.

 1. Utskick från Lime, manuellt av handläggare eller automatiskt, för senare signering.
 2. Erbjudande kan skickas till kund via e-post eller SMS, med länk till affärsförslaget
 3. Affärsförslaget (läses direkt från Lime med aktuella produkter, priser, kopplade dokument etc.) visas för kund.
 4. Kund startar BankID och godkänner.
 5. Kvittens av transaktionen returneras till Lime automatiskt.

Boka kostnadsfritt demo