Fiberdata

Fiberdata är en hostingleverantör av servrar och nätverk med lång erfarenhet av komplexa nät och lösningar. Sedan årsskiftet 2016-2017 använder de Informera för att kommunicera med kunder och leverantörer.

 

Jerker Klang, hostingchef på Fiberdata, har varit en viktig samarbetspartner för Informera sedan tidig början. Inte bara är Fiberdata leverantör av det nätverk och de servrar som Informera jobbar mot, företaget har också varit väldigt delaktiga i utvecklingen av verktyget, bland annat genom att Jerker själv varit en nyckelperson i Informeras användarförening. Fiberdata var också ett av de första företagen att skarpt tillämpa och börja använda Informera i sin kommunikation.

Jerker, hur ser din bakgrund ut? Vad har du jobbat med innan Fiberdata och på vilka positioner?

– Jag har jobbat i branschen sedan mitten av -80 talet. Från början som systemutvecklare men på senare år har det blivit mer hårdvara och infrastruktur. Jag har jobbat i både små och stora organisationer, både som anställd och som egen företagare. Roller jag haft är systemutvecklare, säljare. säljchef, konsult, VD, regionansvarig och nu hostingchef. Min personlighet är entreprenörens och jag älskar allt som har med problemlösning och uppbyggande av verksamheter att göra.

 

Din roll på Fiberdata är hostingchef vid bolagets hostinganläggning Area X, kan du beskriva dina arbetsuppgifter? Har du haft andra roller inom Fiberdata och hur länge har du jobbat?

– Mitt ansvar är affärsområdesansvar för vår säkra hostinganläggning i Gävle. Man kan likna det vid en VD tjänst då vår hostingverksamhet är som ”ett företag i företaget”. Det innebär att jag ansvarar för budget, uppföljning, affärsutveckling, personalansvar och så vidare. Jag har jobbat på Fiberdata sedan december 2013. Först som säljare med hosting som huvudansvar. Redan efter några månader tog jag över hela ansvaret för hostingavdelningen då det blev en fristående affärsenhet inom Fiberdata. Jag sitter även i Ledningsgruppen tillsammans med VD, konsultchef och säljchef.

 

Hur jobbade Fiberdata med sin kommunikation innan Informera?

– Det var framförallt maillistor och hemsida. Det stora arbetet var att hålla maillistorna aktuella.

 

Berätta lite om hur ni använder verktyget idag, och vilka behov det har löst för Fiberdata?

– Vi använder Informera både för specifik driftsinformation till våra hostingkunder och generell information till de som så önskar. Vi har skapat en publik grupp för de som är intresserad av generell information. Förutom Informera-appen så går den informationen även ut på Facebook. För våra befintliga kunder har vi skapat specifika ”hemliga” grupper där vi informerar om driftstörningar, planerade servicearbeten och liknande. Det som Informera gjort för oss är att vi har en plattform att arbeta från, oavsett vilken väg våra kunder vill ha sin information.

 

Vilka ser du som styrkorna med Informera?

– Styrkan är att vi har ett verktyg som kan kommunicera, både in och ut, med väldigt många olika kanaler.

 

Du är med i Informeras användarförening – hur uppfattar du att vi tagit emot input, kritik och förslag på hur vårt verktyg är utformat?

– Jag upplever att hela Informera-teamet är väldigt lyhörda för de önskemål och idéer jag som användare har. Man känner sig som en del i teamet.

 

Vilka är de viktigaste komponenterna för en lyckad kommunikation anser du?

– Rätt information vid rätt tillfälle via rätt kanal. Det hjälper oss Informera med att uppnå.

 

Vad anser du om Informeras användarvänlighet?

– Efter att ha jobbat med datorer i över 30 år är jag kanske inte rätt person att bedöma det. Men jag upplever det som intuitivt och enkelt. Det var från början några moment som var onödigt omständiga men dessa rättades snabbt till när vi påpekade det.

 

Hur ser framtiden ut för Fiberdata – kommer Informera att implementeras i företagets dagliga verksamhet på fler sätt än vad det gör idag?

– Planen är att vi framöver kommer använda Informera även för att hantera automatiska larmer från vår anläggning. Både till kunder som vill ha extra säkerhet i sin övervakning och till våra tekniker så att de proaktivt kan förebygga störningar.

 

Vilka ser du som de största utmaningarna företag har framför sig vad gäller digital kommunikation?

– Utmaningarna är att nå fram med rätt information i rätt tid. Idag översköljs vi av information så det är lätt att dränkas i ”bruset”. Idag kommer så mycket via mail så det är lätt att viktig information kommer långt ner i mailkorgen. Då gäller det att använda andra vägar för att mottagaren inte skall missa informationen. För oss är Informera-appen och möjligheten att använda Facebook Messenger ett stort plus.

 

Vad har du för råd eller tips att ge till företag som är nyfikna på vår tjänst men som ännu inte tagit klivet?

– Börja med en intern grupp för personal. På det viset kan man i lugn och ro lära sig hur plattformen fungerar och vilka möjligheter den har. Den enda risken du tar är att du blir beroende …

Namn: Jerker Klang

Ålder: 52

Yrke: Hostingchef på Fiberdata

Karriärsmotto: Allting går att lösa, det omöjliga tar bara lite längre tid.