Integrationslösningar för Lime och BFUS

Lösningar till Lime & BFUS som förenklar för slutkund och kundtjänst

Integrationslösningar för Lime och BFUS

Janjoo erbjuder produkter och tjänster med er affärsnytta för ögonen. Vi vill hjälpa er verksamhet att bli bättre i er användarvänlighet på webben. Genom smarta lösningar för automatisk ärende- och orderhantering integrerat med kända CRM-system som exempelvis Lime eller BFUS, hjälper janjoo er verksamhet att digitalisera processer hela vägen från slutkund till ert system.

Vi har god erfarenhet av både enkla och komplexa integrationer via SOAP, REST, JSON, XML och RSS. Behöver ni koppla samman interna system med externa tjänster som t. ex. BankID, Creditsafe, SPAR? Med simpliforms smarta formulär kan vi koppla samman er webbsida ut mot er kund med era interna system. Ärenden kan skapas och data läsas från era system, för att skapa ett automatiserat flöde från slutkund till rätt plats hos er på en gång.

 

Vill ni avlasta er kundtjänst och erbjuda användarvänliga e-tjänster för slutkunder via er webb? Vi kan hjälpa er. På denna sida kan ni läsa mer om de färdiga integrationer och tillägg till Lime och BFUS/PFU som janjoo erbjuder.

Med över 10 års erfarenhet av Lime och utveckling, integrationer och dataanalyser kopplat till Lime, besitter vi förmodligen en av Sveriges främsta Lime-kompetenser. Behöver ni hjälp att integrera mot Lime? Vill ni komma igång med mobil ärendehantering med data från Lime? Bygga en kundportal baserat på Lime-data? Koppla samman era webbsidor/intranät med Lime eller varför inte läsa ut data till Qlikview för vidare analys? Vi har erfarenheten och vi kan hjälpa er.

Koppla samman webbsidan med Lime

Visa data från Lime för slutkund direkt på er webb med hjälp av simpliform

Simpliform har färdiga integrationer mot Lime för att med enkelhet kunna läsa och skriva data till och från systemet. Med hjälp av simpliform finns möjlighet att söka sophämtningsdagar, registrera felanmälan, flyttanmälan, se status på pågående ärenden, registrera en fullmakt etc.

BankID som molntjänst för Lime-CRM

Ge er kundtjänst verktyg att behandla kundärenden snabbt och säkert med digitala signaturer direkt in i Lime.

Janjoo tillhandahåller en BankID-modul färdig för integrationer mot CRM-systemet Lime. Med BankID kopplat till Lime erbjuds en säker tjänst för inloggning och smidig hantering av ärenden via webben. Direkt från Lime kan handläggaren initiera exempelvis identifikation av kund genom BankID för GDPR-ärenden eller liknande. Avtalsteckning från slutkund via webben som signeras med BankID skapar upp ärenden i Lime utan handpåläggning, helt automatiserat. En handläggare kan också genom den färdiga modulen skicka ut avtalserbjudanden till kunder via e-post för underskrift med BankID.

Vi brinner för att ge användarvänligare e-tjänster till er slutkund!

 

Allt detta ingår i janjoos BankID-paket för Lime:

 • BankID-molntjänst
 • BankID-certifikat (ett per juridisk enhet)
 • Lagring och hantering av kvittenser
 • Länk i Lime-actionpad för identifiering via BankID (direkt)
 • Länk i Lime-actionpad för avtalsteckning via BankID (direkt)
 • Länk i Lime-actionpad för utskick av avtalsteckning via BankID (signering vid senare tillfälle)
 • Automatisk återpostning av kvittenser till Lime
 • Installation och konfigurering

Digital För- och Färdiganmälan till Lime-CRM

Förenkla för installatörer på fält och handläggare i Lime

Vi på janjoo har tillsammans med Lime utvecklat en produkt som erbjuder digital hantering av För- och Färdiganmälan, fullt integrerat med Lime. Detta ger elnätsbolag möjlighet att samverka med installatörer i en digital miljö där interna handläggare jobbar i Lime och externa installatörer jobbar i en modern webbportal. Webbportalen ger installatören möjlighet att registrera via dator, surfplatta eller mobiltelefon och ger även möjlighet till digital signering via Mobilt BankID. All data lagras säkert i den egna Lime-miljön!

Kundportal för Lime

Bjud in kunden och skapa utökad självadministration

 • Följ ärenden och se aktuell status
 • Gör beställningar & felanmälningar
 • Se dokument, avtal och fakturor
 • Allt data hanteras och lagras i Lime!
 • Stöd för inloggning och signering med BankID

Partnerportal för Lime

Dela information och samverka med entreprenörer och samarbetspartners

 • Samverka med entreprenörer och partners med webbportal kopplad till Lime
 • Följ ärenden och se aktuell status
 • Registrera ärenden och beställningar
 • Se dokument, & avtal
 • Allt data hanteras och lagras i Lime!
 • Stöd för inloggning och signering med BankID

Ärendeportal

Skräddarsydd ärendehantering för medarbetare i Lime

 • Registrera och jobba med ärenden
 • Se checklistor, dokument och noteringar
 • Komplettera med innehåll och funktioner efter behov
 • Mobil och modern design – ta med ärenden ut i fält! (stöd för mobil, surfplatta & dator)
 • Allt data hanteras och lagras i Lime!
 • Stöd för inloggning och signering med BankID

Mot CGI:s populära system BFUS/PFU har janjoo skapat flera färdiga integrationslösningar. Gästrike Återvinnare använder lösningar levererade av janjoo för att presentera deras kunder med sophämtningsdagar via deras webbplats. Detta är ett exempel på en integration mot affärssystem där data utläses från interna system och presenteras för slutkunden via webben med hjälp av simpliform.

Kundtjänst har på företag länge fått dra tunga last, ibland lite för tungt i onödan… Genom att identifiera kundens behov och anpassa e-tjänster för självbetjäning kan antalet samtal som verkligen kräver direktkontakt med kundtjänst minskas avsevärt.

Koppla samman webbsidan med BFUS

Visa data från BFUS direkt på er webbsida

Simpliform har färdiga integrationer mot BFUS för att med enkelhet kunna läsa och skriva data till och från BFUS. Med hjälp av simpliform finns möjlighet att söka sophämtningsdagar, registrera felanmälan, flyttanmälan, se status på pågående ärenden, registrera en fullmakt etc.

 • Sök på sophämtningsdag
 • Registrera felanmälan
 • Flyttanmälan
 • Fullmaktshantering
 • Elpriser
 • Teckna elavtal
 • All data hanteras och lagras i BFUS/PFU!
 • Stöd för signering med BankID

Utökad funktionalitet för Mina Sidor i BFUS/PFU

Bjud in kunden och skapa utökad självadministration

Simpliform har färdiga integrationer mot BFUS/PFU för att med enkelhet kunna utöka möjligheterna till självadministration genom Mina Sidor. Med hjälp av simpliform finns möjlighet att lägga till ny funktionalitet i Mina Sidor, exempelvis visa kundens sophämtningsdagar, felanmälan, flyttanmälan, se status på pågående ärenden, registrera en fullmakt etc. På samma sätt kan en inloggad kund skriva data till BFUS för att exempelvis skapa ärenden själv (t. ex. felanmälan, mätaravläsning osv.) utan behovet av handpåläggning från kundtjänsten på ert företag.

 • Följ ärenden och se aktuell status
 • Gör beställningar & felanmälningar
 • Se dokument, avtal och fakturor
 • Allt data hanteras och lagras i BFUS!
 • Stöd för inloggning och signering med BankID